Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Sinh nhật 15 năm Võ Lâm Truyền Kỳ

Từ 03-06-2019 đến23/06/2019

Mừng sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ 15 năm, Ban điều hành xin được gửi một món quà tặng đến tất cả nhân sĩ gồm 15 tỷ EXP không cộng dồn cùng 15.000 Chân Nguyên, trân trọng kính mời quý nhân sĩ đến NPC Bánh Sinh Nhật để nhận quà tặng. Lưu ý mỗi nhân vật chỉ nhận 1 lần duy nhất.

Bên cạnh đó, hòa với không khí đặc biệt sinh nhật 15 năm, một cột mốc ấn tượng đối với toàn thể nhân sĩ đó đây, Võ Lâm Truyền Kỳ tiếp tục sự kiện Mừng Sinh Nhật 15 năm với sự xuất hiện đầu tiên của trang bị Diệu Dương, thuộc tính khủng... Hãy cùng tham gia và nhận thưởng nhé.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 24/06 - 24h00 ngày 14/07/2019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Sinh Nhật
 • Vị trí: Tương Dương (196,202)
 • Chức năng:
  • Đổi Bánh Kem Bông Tuyết và Kem Dâu
  • Xem số lượng sử dụng Bánh Kem Như Ý
  • Nhận quà Sinh Nhật VLTK 15 Năm
  • Nhận mốc phần thưởng Bánh Kem Như Ý
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 14/07/2019.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại bản đồ 9x, Lâm Du Quan
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Đổi Bánh Kem Bông Tuyết và Bánh Kem Dâu
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 14/07/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem Bông Tuyết
 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Bánh Kem + 1 Bông Tuyết + 20 vạn = 1 Bánh Kem Bông Tuyết.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 3.000.000 EXP + 3 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Bánh Kem Bông Tuyết/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 14/07/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem Dâu

 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Bánh Kem + 1 Dâu + 20 vạn = 1 Bánh Kem Dâu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 3.000.000 EXP + 3 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Bánh Kem Dâu/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 14/07/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bông Tuyết
 • Nguồn gốc: Khi online 60 phút nhận 5 Bông Tuyết, qua ngày reset thời gian tích lũy online. Yêu cầu cấp trên 150 mới có thể nhận.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Đổi Bánh Kem Bông Tuyết
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 14/07/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dâu
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành điểm Năng Động
  • 50 điểm: 20 Dâu
  • 80 điểm: 60 Dâu
  • 100 điểm: 100 Dâu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Đổi Bánh Kem Dâu.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 14/07/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem Như Ý

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Bánh Kem Như Ý
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Bánh Sinh Nhật: 1 Tiền đồng.
  • Hộp Bánh Sinh Nhật (chứa 100 Bánh Kem Như Ý): 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận
  • Cụm máy chủ cũ: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại, khóa) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm máy chủ mới: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại, khóa) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Bánh Kem Như Ý/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 14/07/2019.

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Kem Như Ý

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 14/07/2019)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Nguyệt Khuyết Thần Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Rương Tinh Sương (1 trang bị)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Rương Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)

Lưu ý: Cụm máy chủ mới có thêm phần thưởng

 • Tinh Tinh Khoáng,
 • Đồ Phổ Tinh Sương (Y/Khí Giới),

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bánh Sinh Nhật

Đạt mốc
Bánh Sinh Nhật
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Truy Điện (14 ngày)
1.000  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành ấn Giám Trung (7 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 30.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
Nhận 100%
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x5
 • Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Nhận ngẫu nhiên 1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.